มุ่งฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่สองและสามตามที่สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมระหว่างสมคิดและผู้แทนจากกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคม 19 รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ความจำเป็นที่จะต้องเร่งการลงทุนให้กับบมจ. ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวง

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นายจันวิทย์นครบุรีรองผู้อำนวยการใหญ่ของ Sepo กล่าวว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนเมษายนปีนี้รัฐวิสาหกิจ 45 แห่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Sepo ได้จ่ายเงินทั้งหมด 88,010 ล้านบาทหรือร้อยละ 92 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม บมจ. ทีโอทีบมจ. กสทโทรคมนาคมและ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ขอให้ลงทุนในโครงการใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ